Brovaktarstugan Växelstationen

EKOLSUNDS VÄXELSTATION – Brovaktarstugan

Den 22 augusti 1877 demonstrerades den första telefonen i Sverige. Uppfinnaren var Alexander Graham Bell.  År 1876 sökte han patent på telefonprincipen. Lars Magnus Ericsson introducerade och utvecklade sedan bordstelefonen.

Några av de första som hade telefoner i våra trakter var bl.a. J. A. Johansson Werkesta Ekolsund med telefon Litslena nummer 4. C. A. Gustafsson Wiggeby Litslena med rikstelefon Herkulsberga nummer 4. Ekolsunds järnvägsstation med telefonnummer  20.

Första Katalogen ”Rikstelefonabonnenter i Stockholm med omnejd” där Ekolsunds Växelstation finns med är från 1 november 1900. Ekolsund är tilldelat 20 nummer varav
Tel. nr 3 går till R Söderqvist, Krägga gård,.
Tel. nr 4 till Grosshandlare Th Pettersson Stemsvik.
Tel. nr 5 J A Hartman, Lilla Stemsvik,
Tel. nr 6 Rådman A Östlund, Sofielund.
Tel. nr 20  K G Karlsson – samtalsstation
– övriga nr vakanta samt vi har också fått utdrag från en katalog från 1889 i Stockholm, där Krägga gård och förvaltare Söderqvist hade tel. nr 1, ett annat utdrag från 1903 står följande abonnenter angivna:
Tel. nr 1  Anton Carlsson Stemsvik
Tel. nr 2  Dir John Jonsson vid Ekolsund
Tel. nr 3  Krägga gård
Tel. nr 4  Grosshandl Th Pettersson Stemsvik
Tel. nr 5  Rådman A Östlund Sofielund
Tel. nr 6  Hofjägmäst F B Seton, Ekolsunds gård
Tel. nr 7  Fröken Ida Thoresén, Björkudden

Det första kontraktet med Telegrafverket är från 1 november 1913 där stationskarlen G R Törne ”förbinder sig att upplåta plats för, och att förestå Telegrafverkets växeltelefon och allmänna samtalsstationer i Ekolsund”. (Vi tror då att denna samtalsstation var förlagd till Ekolsunds järnvägsstation).

Nästa kontrakt är med stationskarlen C. A. Kinander från den 1 april 1914, därefter fru Margit Wiman från 1 oktober 1921. Därefter fru Ebba Hedström från 1 juli 1930 t o m 1 december 1954 då stationen beräknades vara automatiserad (undertecknat av Telegrafkommissarie H Höglander, Enköping 2 april 1954).

Sammanlagt fanns nio kontrakt skrivna, det första med Thörne, två med Kinander, ett med Margit Wiman samt fem med Ebba Hedström. I december 1954 stängdes växelstationen för gott. Automatiseringen var ett faktum.

Huset byggdes ut 2007 och den lilla timmerstugan finns kvar inbyggd i det nya huset.

Sedan år 2000 äger familjen Stenberg huset.