Ekeliden

EKELIDEN

Denna villa började byggas 1905 på marken Lillängen av kronolänsman Thurin, som snart sålde till handlaren Lundqvist från Grillby som byggde den färdig. Han sålde senare till firma Norstedt & Söner Stockholm som semesterhem för anställda. Under en tid på 1920-talet fanns här en hushållsskola (se bild).

 Ekeliden3
E-P: 7 januari 1920

Nästa ägare blev grosshandlare Pripp, som i som i sin tur, 1930 sålde till direktör Erland Hedberg.  I slutet av 1940-talet eller början av 1950-talet nästa ägare musikdirektör Bertil Håkansson från Enköping, som efter 13 år sålde till Björn Lindberg med hustru Paulina och barn.
Huset övertogs senare av Paulina. Efter Paulinas död såldes huset 1991 till familjen Korhonen. 1993 återförsäljning och då till familjen Björhult. 1995 såldes fastigheten igen.