Ekolsunds Gård

EKOLSUNDS GÅRD

ekolsundsgard1

ekolsundsgard2

Gården har tillhört Ekolsunds slotts ägare under långa tider.
De äldsta bostadshusen som finns kvar byggdes under 1600 talet, troligen av släkten Tott
1912 köpte Carl Kempe gården av Gustav Seton.
1922 arrenderade Hedvig och Erik Eriksson gården till 1947 då de köpte den av Kempe.
1954 övertog sonen Nils Corell med sin fru Dagny gården. 1982 avled Nils. Gården drevs sedan av deras dotter Birgitta Corell fram till 2010-talet då gården överläts till familjen Winqvist.