Fibernät i Ekolsund


Hösten 2016 påbörjades projekt gällande fiber i Ekolsund. Två aktörer visade intresse för Ekolsund och under 2017 grävdes fiber ner av Telenor via Bredbandsbolaget. Det är sk öppen fiber (open universe) och en mängd leverantörer erbjuder idag tjänster och ett stort antal hushåll har anslutit sig i fibernätet i Ekolsund.

Den andra intresserade aktören IP-only, som också gick ut stort med ett fiberprojekt under 2017, påbörjade aldrig något fiberprojekt i eller omkring Ekolsund.

Januari 2021 startade arbetsgruppen Fiber upp igen i Ekolsund. Ett försök att hitta intresserade fiberaktörer inleds och arbetsgruppen ska vara ett stöd för de fastighetsägare som vill påbörja processen med att dra in fiber.

Kontaktperson:  Stefan Nyblad, stefan.nyblad@gmail.com samt Styrelsen

Fiber3