Fibernät i Ekolsund

Hösten 2016 påbörjades projekt gällande fiber i Ekolsund. Två aktörer visade intresse för Ekolsund och under 2017 grävdes fiber ner av Telenor via Bredbandsbolaget. Det är sk öppen fiber (open universe) och en mängd leverantörer erbjuder idag tjänster och ett stort antal hushåll har anslutit sig i fibernätet i Ekolsund.

Den andra intresserade aktören IP-only har i skrivande stund (januari 2018) ännu inte påbörjat något fiberprojekt i eller omkring Ekolsund.Fiber3