Fogelsången Backen

FOGELSÅNGEN – BACKEN

Fogelsången Backen2

 

Fogelsången Backen1
Bild från ca 1881,  förmodligen C. A. Jansson med familj.

Huset hette tidigare Fogelsången. I slutet av 1800-talet var detta hus nämnt i Uppsala Läns Kalender som ett av de första husen som fanns i Ekolsund betecknat som ”större och mindre lägenheter”, där även Fridhem, Strömmingsängen, Sisshammar och Ekolsunds gård finns med.  I Fogelsången bodde från 1881 C. A. Jansson, som var föreståndare vid järnvägen, brovakt m.m. (förmodligen den första växelföreståndaren och skötte även postutdelningen). Därefter stationskarl Axel Svedin inflyttad 1900. År 1908 inköpte häradsskrivare Albert Fröman och hans hustru detta hus av Patron B. Seton Ekolsunds Säteri. På 1930-talet övertog dotter och svärson  Maggie och Erik Åse med sina två söner huset, som sedan togs över av sonen Lars-Erik Åse.

SKRIVARSTUGAN-KONTORET och FOGELSÅNGEN-BACKEN ligger idag på samma fastighet.