Hammarsgårds-Ekolsunds vägsamfällighet (HEV)

Hammarsgårds-Ekolsunds Vägsamfällighet (HEV)

Vägen är drygt två kilometer och sträcker sig från Hammarsgård till Ekolsundsvägen. Vägsamfälligheten har till uppgift att hålla vägen i gott skick.
Årsmöte i vägsamfälligheten hålls i mitten av maj i Hammarsudds lada.

Styrelsen HEV 2021
Ordförande, Björn Müller Wille, Hammarsgårdsvägen 68
Sekreterarare, Christina Jeansson, Måsvägen 5
Kassör, Rut Hobro, Hammarsgårdsvägen 19
Ledamot, Lena Östeman, Uddvägen 15
Ledamot, Lasse Lundin, 0707-753572, Sjövägen 27
Ledamot, Magnus Stråle, Husby Sjutolft 74
Revisor, Niklas Hellberg, Husby Sjutolft 62