Hammarsgårds-Ekolsunds vägsamfällighet (HEV)

Hammarsgårds-Ekolsunds Vägsamfällighet (HEV)

Vägen är drygt två kilometer och sträcker sig från Hammarsgård till Ekolsundsvägen. Vägsamfälligheten har till uppgift att hålla vägen i gott skick.
Årsmöte i vägsamfälligheten hålls i mitten av maj i Hammarsudds lada.

Styrelsen HEV 2021
Ordförande, Björn Müller Wille, Hammarsgårdsvägen 68
Sekreterarare, Christina Jeansson, Måsvägen 5
Kassör, Rut Hobro, Hammarsgårdsvägen 19
Ledamot, Lena Östeman, Uddvägen 15
Ledamot, Lasse Lundin, Sjövägen 27
Ledamot, Magnus Stråle, Husby Sjutolft 74
Revisor, Niklas Hellberg, Husby Sjutolft 62
Revisor, Margareta Frank Östergren, Boviksvägen 3