Ideella Föreningen för Barnaktiviteter

Föreningens syfte och ändamål

Föreningens syfte är att erbjuda barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser. Ändamålet är att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla:
– i samverkan med förskoleverksamheten i Ekolsund
– i samverkan med föreningslivet i Ekolsund
– som komplement till barnverksamhet
Föreningen ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för barnen att ta del av aktiviteter och upplevelser som tillhandahålls på andra orter.
Stadgar för Ideella Föreningen för Barnaktiviteter i Ekolsund

2021 Styrelse

Christer Danielsson
christer.danielsson@cede.nu
Tel. 0709-147058
Ordförande
Susanne Karlsson Melin
sussilicious@outlook.com
Kassör
Urban Lundgren
urban.lundgren@live.se
Sekreterare
Alexandra Widelund
alexandrawidelund@hotmail.com
Revisor