Ideella Föreningen för Barnaktiviteter

Föreningens syfte och ändamål

Föreningens syfte är att erbjuda barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser. Ändamålet är att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla:
– i samverkan med förskoleverksamheten i Ekolsund
– i samverkan med föreningslivet i Ekolsund
– som komplement till barnverksamhet

Föreningen ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för barnen att ta del av aktiviteter och upplevelser som tillhandahålls på andra orter.

Medlemskap
För att bli medlem i föreningen krävs:
– barnfamilj med geografisk anknytning till Ekolsund
– erlagt beslutad årlig medlemsavgift

Ett medlemskap erhålls per familj oberoende antal barn.
Medlem som erlagt beslutade medlemsavgifter har rösträtt.
En rösträtt per medlemsfamilj.

Stadgar för Ideella Föreningen för Barnaktiviteter i Ekolsund

2021 Styrelse

Christer Danielsson
christer.danielsson@cede.nu
Tel. 0709-147058
Ordförande
Susanne Karlsson Melin
sussilicious@outlook.com
Kassör
Urban Lundgren
urban.lundgren@live.se
Sekreterare
Inna Jansén
inna.jansen@gmail.com

 

Alexandra Widelund
alexandrawidelund@hotmail.com

Ledamot

 

Revisor