Mälarbanan

Ekolsundsbron – Mälarbanan

 Mälarbanan1.jpg

Hercules utförde, på uppdrag av NCC Anläggning, grundläggningsarbetena för Ekolsundsbron, järnvägsbron över Ekolsundsviken mellan Bålsta och Enköping. Ekolsundsbron är en del av Mälarbanan, snabbtågsslinjen mellan Stockholm och Västerås.

För att klara belastningen från bron och den trafiklast som är dimensionerad för tågtrafik, användes grova stålrörspålar. All pålning utfördes från flotte med Hercules’ egen pålmaskin BANUT 700, som för att klara stabiliteten specialanpassats för projektet. Pålarnas bärförmåga kontrollerades med stötvågsmätning och en noggrann uppföljning gjordes av varje påle. Arbetet urfördes med hjälp av Hercules’ Byggstyrnings- och kvalitetssäkringssystem, vilket gjorde att entreprenaden kunde lämnas över till beställaren åtta veckor före tidplanen.

 Mälarbanan2

FAKTA
Beställare: NCC Anläggning
Projekt: Dubbelspårig järnvägsbro för höghastighetståg
Typ av kontrakt: UE
År: 1993
Ordersumma: 14 mkr
Omfattning: Pålning med grova stålrör.
Stålrörspålar: Ø 700 mm, 6 000 m
Spont: 3 000 m2
Bärförmåga: 6 000 kN
Lasteffekt: 4 000 kN
Antal slag/påle: 2 500 – 9 000

Källa: http://www.hercules.se/projekt/ekolsund.html