Mejeriet

MEJERIET 

 mejeriet.jpg

Mejeriet har 1800-tals charm
Mejeriet totalrenoverades år 2002 av Ekolsunds Slotts. Huset såldes sedan och ägs och bebos sedan dess av privatpersoner.