Parnassen

Parnassen

Plan över 1600-talsanläggningen, den s.k Parnassen i Ekolsundsparken

Läs mer på Upplandsstiftelsens hemsida

Parnassen