Stenbo

STENBO 

Stenbo1
Bild 2003

Den 21 maj 1943 såldes markområdet till Lars Jonsson och hans svåger Göte Mårtensson.  1945 byggdes fastigheten Stenbo. Lars syskon, först Hilding och senare Helge Jonsson bodde där med sina familjer tills Lars själv flyttade in då han slutade sitt arbete vid Ekolsunds Tegelbruk och han bodde där till sin död 1986. Något år senare såldes Stenbo till Torbjörn Sandkvist och Kerstin Hemström. 1991 köpte Patrik Kedland huset för permanentboende och 1998 sålde han det till Patrik Eklund och Katja Kotiranta Eklund.

Stenbo2.jpg
Huset före 1991