Strömsängs Gård

Strömsäng gård

 stromsang.jpg

Huset byggdes 1880 Gården ägdes av Isenberg före år 1930.
1930 köpte Elsa och Kristian Stamer gården efter deras bortgång övertogs gården av sönerna Bengt och Björn som i sin tur sålde gården år 2003 till Ekolsunds Slott AB.
Huset avstyckades och avyttrades inom kort till privatpersoner för permanentboende.