Tegelbruket

Tegelbruket (år 1636-1960)

 Tebelbruket

Tegelindustrin var länge i stort sett den enda industriella aktiviteten i våra härader. Tegelbruken avsatte sitt tegel dels på orten, dels i Stockholm och Uppsala. Bruken var av olika orsaker främst förlagda till herrgårdar och slott som Haga slott, Ekholmen, Fånö, Ekolsund och Grönsöö. Ella tegelbruk började byggas år 1636 när Ekolsunds slott skulle anläggas.

Ännu 1723 låg Tegelbruket där Nyladabadet ligger i dag. Kort därefter flyttades bruket längre söderut, där det sedan kom att ligga.

1876 kom järnvägen och Ekolsunds Villasamhälle började byggas. Bruket drevs fram till 1913 i slottsherrarnas regi. Sedan såldes Ekolsunds 36 gårdar medan tegelbruket och Ellatorp såldes till ingenjörerna Oscar och Axel Johansson.

Tegelbruket var då som andra ett typiskt säsongstegelbruk, där tegeltillverkningen pågick från början av maj till början av september. För att kunna bereda arbete under en större del av året uppfördes 1914-17 såg och hyvleri. Råvarorna köptes ofta på rot från gårdarna i Trögden och angränsande områden. De anställda kunde därmed vara med och avverka samt transportera timret hem till sågen. Leveranserna av mur- och fasadtegel inriktades allt mer på Stockholm. När tillverkningen var som störst var arbetsstyrkan 50 till 60 man.

Från slutet av 1950-talet blev det allt svårare att ta tag på arbetskraft och 1960 var det sista året som tegel tillverkades i Ekolsund.