Trollskogen

TROLLSKOGEN  

 TROLLSKOGEN1.jpg
 TROLLSKOGEN2

1969-1970 byggdes det övre huset av distriktssköterskan i Grillby, syster Anny. Hon sålde sedan tomten till Carl-Axel Enström. 1980 byggdes det nedre huset färdigt och beboddes av Greta Enström.