Väg & Hastighet


En arbetsgrupp inom Byalaget arbetar kontinuerligt med frågor kring hastighet, säkerhet, vägarnas skick och skötsel, skyltning mm.

Är du intresserad ? Varmt välkommen att engagera dig i gruppen!

Kontaktpersoner:
Ingrid Franck, iekfranck@gmail.com
Minette Rogner, minetterogner@outlook.com, 073-5757638

Aktuella frågor publiceras i Facebookgruppen löpande, @ekolsundsbyalag

Historiskt har gruppen t.e.x. arbetat för underhåll av vägarna och även ett projekt som resulterade i hastighetsbegränsning till 30 km/h, från 50 km/h