Väg & Hastighet


En arbetsgrupp inom Byalaget arbetar kontinuerligt med frågor kring hastighet, vägarnas skick och skötsel, skyltning mm.

Gruppen är just nu vilande, då de kontaktpersoner som drivit frågorna flyttat från Ekolsund.

Är du intresserad av att engagera dig ?
Varmt välkommen att aktivera gruppen, kontakta någon i styrelsen!

Gruppen har t.e.x. arbetat för underhåll av vägarna och även ett projekt som resulterade i hastighetsbegränsning till 30 km/h, från 50 km/h.

Kontaktpersoner: Styrelsen