Väg & Hastighet


En arbetsgrupp inom Byalaget arbetar kontinuerligt med frågor kring hastighet, vägarnas skick och skötsel, skyltning mm.

Kontaktpersoner: Styrelsen