Mälarvatten

Föreningen Mälarvatten i Ekolsund.
Mälarvatten är en förening som tillhanda håller sjövatten för fastighetsägare i Ekolsund.

Se aktuella information från Styrelsen .  Våra Stadgar.

Vid problem med vattensystemet kontakta Anneli på 070 865 34 02

Mälarvattens historia
I Ekolsund bildades 1972 föreningen Mälarvatten, vilken har som verksamhet att förse fastigheter i byn med sjövatten från Mälaren under sommarhalvåret. För detta ändamål anlades ett litet pumphus på SJ´s fastighet 1:81, (blivande grönområde). Föreningen äger pump, pumphus samt huvudledning till tomtgräns hos föreningens medlemmar. Medlemmar i föreningen får endast använda vattnet för eget bruk.

I dag har föreningen 28 medlemmar. Vi förmodar att ännu fler kan visa intresse efter att fler fastigheter bebyggs i Ekolsund. Om du är intresserad att gå med kontakta stående ordförande.

Föreningen byggde ett större pumphus år 2004 på samma plats där det gamla pumphuset stod. Installationen blev klar våren 2005.

2006 lade vi ytterligare stamledning utefter Ekolsundsvägen och nu finns kapacitet för att ansluta fler nya medlemmar.

2007 lade Enköpings Kommun in vår stamkabel i samma diken som den kommunala vatten-­ och avloppinstallationen.

2013 uppgraderades systemet med en ny begagnad pump.

Styrelse:

Namn Telefon   E-post    
Susanne Fridh Ordförande 070-2134065 fridh.susanne@gmail.com
Anneli Djurklou Sekreterare 0708-653402 anneli.djurklou@enkoping.se
Eva Melin Revisor
Ingrid Franck Kassör iekfranck@gmail.com
Hans Boman Ledamot 073-8000237 hans_boman@bredband.net
Dave Wheeldon Ledamot 0702-888579 johanna_dave@hotmail.com
Mats Omnell Ledamot 0171-473 213 mats.omnell@gmail.com