Villa Granudden

VILLA GRANUDDEN

 

Huset 2017 / Äldre bilder

Villa Granudden byggdes någon gång på 1850-talet av virkeshandlare Olsson, kallad Brädgårds Olle. Han hade enligt uppgift brädgård på tomten, här har vi inte funnit exakta uppgifter. Vi har däremot uppgifter om att August Lundin, Enköpings Postens grundare och chefredaktör inköpte Granudden 1908 efter att tidigare ha hyrt densamma. I övrigt hänvisas till text och bild tagen 1901. Sonen Nils Lundin blev redaktör på Enköpings Posten 1925. 1934 såldes Granudden till målarmästare Forsell. Då han avled två år senare köptes huset av tegelslagaren vid Ekolsunds Tegelbruk, Hjalmar Holmberg, som även inköpte Granudden2. Eftersom han hade sin bostad vid tegelbruket, hyrde han ut nedre botten av Granudden till brevbäraren Adolf Jansson med fru Elsa och sonen Henry samt övre våningen till fru Forsell och poststationsföreståndaren Knutsson. Även poststationsföreståndare Nils Johansson har hyrt där. Detta berättar Henry Jansson. Hans föräldrar bodde kvar till 1973 då de flyttade till Enköping och då hade man börjat staka för nya E18 över tomten (som vi vet blev det en annan dragning). Dåvarande ägaren G. Bard, som ärvt fastigheten 1970 efter Hjalmar Holmberg, sålde till läkaren Bo Lindberg.

Villa GRANUDDEN2
Bilden från Enköpings Posten är tagen 1901

Damen som har ett litet barn i knät och som sitter framför hembiträdet med kaffebrickan, är  Laura Lundin, född Björnvall- gift med August Lundin E-P:s grundare och chefredaktör (död 1917). Den lilla flickan i knäet är dottern Britta f 1900 och här sommaren 1901 är 1½ år. Pojken som ligger längst fram är Laura o August Lundins son. Han var född 1893 och är här  8½ år. Han blev redaktör på E-P 1925, sedermera ägare intill sin död 1969. Laura  Lundins far var Johan Jakob Björnvall, vid sekelskiftet en av Enköpings ”stormän” grosshandlare och landstingsman mm. Han och hans maka Charlotta fick 14 barn, först 6 döttrar, sedan en son, en dotter och som avslutning 6 söner. Sommarstället för denna stora familj uppförde han vid Bredsand, Sommarro, vilket finns kvar än i dag, nu nyttjat av DHR  – Övriga personer är sannolikt alla barn, mågar etc. och barnbarn till Johan Jakob och Charlotta Björnvall. Villan i Ekolsund byggdes om, sannolikt 1907.
Efter Laura Lundins död 1934 såldes villan.
(Detta stycke ovan av Barbro Björkman f Lundin)

Villa Granudden har under 2010-talet renoverats och byggts ut.
2016 köpte familjen Kascelan huset.