Båtsektionen


Ekolsunds Byalag
arrenderar Sjöängen av kommunen där ytor finns för lek, bad, rekreation och bryggor. Vi har där möjlighet att erbjuda ett begränsat antal båtplatser för medlemmar som så önskar.

Ekolsunds Byalags Båtsektion har hand om uthyrning av båtplatser på Sjöängen.
För regler rörande Båtsektionen, se Stadgar

För att bli medlem i Båtsektionen krävs medlemskap också i Ekolsunds Byalag.
Medlemsavgift Ekolsunds Byalags Båtsektion 250 kr/år alt. 500 kr/år
beroende på typ av båtplats.
Inträdesavgift Båtsektionen 2000 kr
Medlemsavgift Ekolsunds Byalag 200 kr/år (verksamhetsår 1 juli-30 juni)

En bom finns uppsatt vid sjösättningsrampen och möjlighet till medlemskap för endast sjösättning finns, genom att erlägga en rampavgift.
Rampavgift medlem 250 kr/år
Rampavgift för icke-medlem 550 kr/år

När du betalar in ditt medlemskap  ger du ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter, se integritetspolicy.

Kontaktperson Båtsektionen: Ute Omnell, 073-0252418, hamnkapten@ekolsund.se