Medlemskap

Föreningen Ekolsunds Byalag

Föreningens syfte är att främja och värna om medlemmarnas gemenskap och boendemiljö i Ekolsund med närområden. Föreningens uppgift skall vara att tillvarataga Ekolsundsbornas intressen.

Ekolsunds Byalag anordnar aktiviteter för alla åldrar. Ekolsunds Byalag arrenderar Sjöängen av Enköpings kommun, där ytor finns för lek, bad, rekreation och bryggor.

Medlemskap & Avgifter

Ekolsunds Byalag
Medlemsavgift  200 kr/år (verksamhetsår 1 juli-30 juni) betalas in på Bankgiro 5452-6645 eller Swish 123 205 64 22.

När du betalar in ditt medlemskap  ger du ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter, se integritetspolicy.

Ekolsunds Byalags Båtsektion har hand om uthyrning av båtplatser på Sjöängen.
För att bli medlem i Båtsektionen krävs medlemskap också i Ekolsunds Byalag. Se Båtsektionen

Bli Sponsor

Känner Du någon som skulle vilja bli Sponsor ?
Kontakta Byalagets styrelse  för mer information.
Se vilka som är Sponsorer

Integritetspolicy

Här finner du Ekolsunds Byalags integritetspolicy