Fibernät i Ekolsund


Hösten 2016 påbörjades projekt gällande fiber i Ekolsund. Två aktörer visade intresse för Ekolsund, Telenor och IP-only, och under 2017 grävdes fiber ner av Telenor via Bredbandsbolaget. Det blev sk öppen fiber (open universe) och en mängd leverantörer erbjuder tjänster och ett stort antal hushåll ansluter sig till  fibernätet Telenors Villafiber, i Ekolsund.

Fiber3
Den andra intresserade aktören IP-only, som också gick ut stort med ett fiberprojekt under 2017, påbörjade aldrig något fiberprojekt i eller omkring Ekolsund. De kom heller aldrig igång med sina andra Enköpingsprojekt under den tidsperioden.

Januari 2021 startade arbetsgruppen Fiber upp igen i Ekolsund. Ett försök att hitta intresserade fiberaktörer inleddes och arbetsgruppen skulle vara ett stöd för de fastighetsägare som vill påbörja processen med att dra in fiber, för de som inte var med i första omgången. Det har byggts en hel del hus som inte fanns tidigare och många hus har sålts och nya ägare har flyttat in.

Kontaktperson:  Stefan Nyblad, stefan.nyblad@gmail.com samt Styrelsen

Februari 2022 förvärvar IP-only Telenors Villafiber enligt nedan meddelande: