Ekolsunds byalag

Föreningen Ekolsunds Byalag

”Föreningens syfte är att främja och värna om medlemmarnas gemenskap och boendemiljö i Ekolsund med närområden”

”Föreningens uppgift skall vara att tillvarataga Ekolsundsbornas intressen”

Ekolsunds Byalag anordnar också aktiviteter för alla åldrar.

Ekolsunds Byalag arrenderar Sjöängen av Enköpings kommun, där ytor finns för lek, bad, rekreation och bryggor.

Medlemskap & Avgifter

Bankgiro 5452-6645 eller Swish 123 205 64 22
Medlemsavgift Ekolsunds Byalag 200 kr/år (verksamhetsår 1 juli-30 juni)

Ekolsunds Byalags Båtsektion har hand om uthyrning av båtplatser på Sjöängen.
För att bli medlem i Båtsektionen krävs medlemskap också i Ekolsunds Byalag. Se Båtsektionen