Sjöängen

Ekolsunds Byalag arrenderar Sjöängen av Enköpings kommun, där ytor finns för aktiviteter, lek, bad, rekreation samt bryggor för bad och båtplatser.

Sjöängen är den självklara platsen för bad, lek, gemenskap, möten och aktiviteter av alla de slag såsom Tältläger, Våffeldagen, Svamputställning, Valborgsbrasa, Nationaldagsfika & flagghissning, Skridskoåkning, Bad, Lek, Båtliv, Grillning, Kalas, Läger, Sommarlovs- och Vinterlovsaktiviteter. Möten och gemenskap mm.

Vi ville gärna utveckla Sjöängen, vår gemensamma samlings- och mötesplats.
Vad ytan saknade var ett skydd mot väder och vind, sol och regn. Medlemmarna ville därför uppföra ett större vindskydd med möjlighet att sitta under tak samt att kunna grilla och elda.

Projekt Vindskydd
2017-2018 inleddes ett projekt där Ekolsunds Byalag, tillsammans med sponsorer, uppför ett större vindskydd för att medlemmarna skall kunna samlas och umgås med skydd mot väder och vind.

Extra medlemsmöte Ekolsunds Byalag 2016-06-06
EKOLSUND 1-30_VINDSKYDD

Här är en skiss som visar vår vision om en samlingsplats på Sjöängen för alla medlemmar!

vindskydd 01

Så här ser vindskyddet ut sommaren 2021

Så här ser vindskyddet ut 2018-04-30 – Valborg 2018

Det blir fantastiskt fint, nästan klart!

Bilder från byggdagar

17/10 2017:

13/1 2018:

17/3 2018:

Kontaktperson ang Projekt Vindskydd var:
Clas Hådell, 070-4654127, clas.hadell@gmail.com

Inspiration

Vi har inspirerats av vindskyddet i Hårby i Hjälstaviken, Natura 2000 projektet.
Bilder nedan.

SJÖÄNGENS HISTORIA

Sjöängen historiskt

Sjöängen byggdes ca 1915-1916 av cirkusartisterna bröderna Oscar och Hjalmar Norin *) som biograf och servering, ibland ordnades danser där.

Efter några år såldes Sjöängen till trädgårdsmästare Josef Sundberg, som tidigare arbetade med trädgården vid Ekolsunds slott (1912-1923). Sundberg anlade en stor trädgård med flera växt- och drivhus.

1941 såldes fastigheten till en estländsk trädgårdsmästare vid namn Wissnapoo, som sålde rörelsen och Sjöängen till en landsman, trädgårdsmästare Leck.

1944 övertogs rörelsen av en rysk familj vid namn Winogradow, som hastigt lämnade Ekolsund och sålde till en herr Anderberg.

Senare övertog Enköpings kommun marken och 1952  hyrde de ut fastigheten till AB Germa, som använde den till semesterhem för anställda och barnhem men när dessa sade upp sig föreslog fastighetskontoret att huset skulle rivas.

Arbetarnas nykterhetsförbund Verdandi begärde då att få använda huset till sin rehabiliterings- och rekreationsverksamhet. De lovade att rusta upp huset utan att det skulle kosta kommunen något.

De fick stöd av kommundelsrådet i Norra Trögd och Ekolsunds byalag. Byalaget och kommundelsrådet ville dock att även Ekolsundsborna skulle ha tillträde till tomten och om Verdandi inte ville ha huset skulle Ekolsundsborna ha tillgång till tomten föreslog  kommundelsrådet.

Men kommunstyrelsens arbetsutskott, som har sista ordet i sådana här ärenden, beslutade om att huset skulle rivas och 1984 brändes huset ned som ett träningsobjekt för Enköpings brandkår.

En tidigare Ekolsundsbo, Henry Jansson, son till lantbrevbärare Adolf Jansson, berättar att han gick i söndagsskola i detta hus 1936-37. Han minns särskilt en vers som pojkarna drog: ”Vi älskar söndagsskolan men vi går aldrig dit för där sitter pastor Sundberg och pratar bara skit!”

*) Cirkusartisterna Norin var, enligt hörsägen, de första i världen som hoppade från en trampolin ned  i ett vattenfyllt kar. Enligt uppgift uppträdde de mest i Amerika. I församlingsböcker har vi kunnat läsa att Frans Oscar Norin född 1871 var handlande och flyttade från vår socken 1918 Gustav Hjalmar född 1873 står som artist, utflyttade till Stockholm 1919.