Lågtrycksavlopp Ekolsund

Många fastigheter i Ekolsund har LTA Lågtrycksavlopp och en LTA-enhet på sin fastighet

Här finns broschyr från Enköpings kommun med information om Lågtrycksavlopp som handlar om skötsel, ansvar och felanmälan.

Telnr för felanmälan av LTA-enheten är 0171-62 98 30