Lågtrycksavlopp Ekolsund

Många fastigheter i Ekolsund har LTA Lågtrycksavlopp och en LTA-enhet på sin fastighet

Här finns broschyr från Enköpings kommun med information om Lågtrycksavlopp som handlar om skötsel, ansvar och felanmälan.

Telnr för FELANMÄLAN av LTA-enheten är 0171-62 98 30

Övergripande ansvar hos Enköpings kommun
Stefan Wilhelmsson
Driftchef ledningsnät Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0171-625259
stefan.wilhelmsson@enkoping.se