Hus- & Platsbeskrivningar

En skrift om husen i Ekolsund trycktes kring år 2000, där hus och platser fanns beskrivna i Ekolsund. Skriften är grunden till materialet här under Hus- & Platsbeskrivningar.

Ekolsunds Byalag behöver ständig hjälp med att hålla text och bilder uppdaterade om era fastigheter enligt era önskemål. Fastighetsägare får själva inkomma med ändrade uppgifter och uppdaterade bildmaterial, som vi kan publicera.

Vissa fastigheter har valt att ha en privat profil med lösenord medan andra har valt offentlig profil och därmed kan ses av alla. En del av fastigheterna finns med både här och i historie-beskrivningarna.

De fastigheter som inte är med i husbeskrivningarna har självklart möjlighet att komma med på hemsidan. Kontaktinformation

Läs vår integritetspolicy i samband med insändande av personuppgifter

 Ekolsundsvägen
1 Kjellbacka  (1:88)
2 Skogsliden (2:2, 2:3)

3 Skoga (1:75)
5 Mariehäll (1:49)
6 Solgården (1:90)
7 Björkliden (1:50)
8 Granebo (1:89) 
10 Skogshyddan (1:61) 
11 Björkdungen (Ekolsunds Handel)
12 Nyvalla (1:86)
13 Ekolsundsvägen 13
15 Sofielund
18 Lilläng (1:85)
19 Personalbostad SJ  fd (1:214)
20 Talludden 
21 Villa Granudden  
22 Lindgården
28 Trångbrygga (1:10)
30 Solbacken
32 Mörtbo
34 Mörtbo (1:14)
40 Ekolsunds Station
42 Brovaktarstugan/Växelstationen
44 Banvaktarstugan

46 Granudden
Hammarsgårdsvägen 
1 Sjöhaga (1:12)
2 Hammarsgårdsv 2(1:104)
3 Eriksro (1:13)
4 Hammarsgårdsv 4 (1:110)
5 Kornboda (1:183)
6 Solliden (1:47)
7 Sjöängen
9a/b Hammarsgårdsv 9 (1:232)
11 Kolartorp (1:111) 
15 Björka (1:40/1:41)
19 Torpa (1:43/1:44)
25 Björkhaga (1:31)
Fasanvägen
2 Björkebo (1:62)
4 Bäckebo
6 Lindäng
Grågåsvägen
2 Nygårda
3 Långebo
4 Pellebo
5 Solgläntan
6 Lillhaga (1:198)
7 Grågåsvägen 7

9 Gläntan
11 Ekbacken (1:63)
Hammarsudd
Hammars Gård Festskrift Hammarsudd-50-år-2010
Måsvägen
 3 Enbacken (1:92)  5 Björkbacken (1:98)
 Svanvägen
2 Posthuset (1:208)
4 Fogelsången Backen
4 Skrivarstugan Kontoret
6 Svanvägen 6
7 Torsborg (1:58)
8 Evertsro (1:7)
9 Stenbo (1:83)
10 Ekeliden (1:8)

11 Trollskogen (1:96)
12 Lillängen (1:107)
13 Hasselbacken (1:97)
14 Villa Svanliden
Ekolsundsslott
Ekolsunds Slott & Wärdshus
Hjälstaviken
Parnassen
Skogsduvevägen
4 Skogsduvevägen 4 (1:201)  14 Lillstugan (1:29)
Strömsäng
Asptorp
Strömsängs gård
Helenero/Ekolsunds förskola 
Ekolsundsstugan
Ella
Tegelbruket
Fornborgen ”Joar Blå”
Ella Gård
Ekolsunds Gård
Ekolsunds Gård  Mejeriet 
Övrigt
Busskuren Björken
Ekolskrog
Ekolsdal