Husby Sjutolft K:a

Husby-Sjutolft K:a

HusbySjutolftka1.jpg
Husby-Sjutolfts kyrka

 

HusbySjutolftka2.jpg
Bild från 4 april 1868

Längst i öster, några hundra meter norr om den gamla vägen mot Stockholm (riksväg 263), ligger Husby-Sjutolfts kyrka. Kyrkan har ett högt läge.

Den uppfördes på 1300-talet, men tidigare har det funnits en träkyrka på platsen.
Under 1400-talet tillkommer kyrkans torn och vapenhus. Under detta århundrade blir hela kyrkan dekorerad av bibliska motiv av den kände målaren Albertus Pictor (Albert Målare) som även har sin signatur ovanför porten till sakristian.
Det är bara tre kyrkor i Sverige som är signerade av Alberus Pictor.

AlbertusPictor5.jpg
Signatur

Från det höga tornet, som fick sitt nuvarande utförande 1783, har man en vidsträckt utsikt över bygden.

Inom församlingen ligger Ekolsunds slott, som ägts av många inflytelserika släkter ända från 1300-talet. På kyrkogården finns ett fristående gravkor i det sydöstra hörnet som byggdes 1828 av släkten Seton, som ägde slottet 1785-1911/12. Vid den östra muren, söder om kyrkan har släkten en gravplats som varit omgiven av ett gjutjärnsstaket, där bara bakstycket finns kvar. Tre personer av släkten Seton är begravda i gravkoret.

KyrkanSeton2  KyrkanSeton1
Patrick Baron Seton av Ekolsund
Född:
Död: 1911
Hovjägmästare

Seton
Skotsk adelssläkt. Hette förut Baron. Naturaliserad 1785. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1786 som adlig släkt nr: 2139.
 KyrkanSeton3
Beate Seton född: Rosencrantz 
Född: 1855
Död: 1925

Rosencrantz
Dansk uradel. Hette i Danmark Rosenkrands. Naturaliserad 1752. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1756, som adlig släkt nr: 1967.
 KyrkanSeton4

Den ursprungliga kyrkogården var liten och ligger huvudsakligen väster om kyrkan vid huvudentrén, som har smidesgrindar mellan två vitputsade stolpar. Kyrkogården inramas av en gråstensmur som förutom huvudentrén har två öppningar, en i söder mot prästgården och en i öster mot den nya kyrkogårdsdelen som kom till 1960. Här ligger också minneslunden som anlades 1999.

Kyrkogården är omlagd till gräs och bara ett fåtal grusgravar finns kvar. På avsatsen närmast norr om kyrkan anlades 1977 ett urngravområde, inramat av låga häckar. Områdena på båda sidor om gången upp mot kyrkan har utnyttjats för allmänna gravar, där den södra sidan är den äldsta. Förutom det Setonska gravkoret finns ytterligare en byggnad på kyrkogården. Vid den norra muren väster om kyrkan finns en timrad byggnad, som är en gammal likbod.

Äldst av kyrkans inventarier är dopfunten i sandsten som är från 1200-talet och altarskåpet  som är från 1400-talet.
Kyrkandopfunt
Dopfunten som är av sandsten med en enkelt orneras cuppa, företer likhet med gotländska 1200-talsfuntar. På 1700-talet hamnade den i sakristian och ersattes av en funt i den tidens smak, men vid visitationen 1916 förordade Ärkebiskop Söderblom att den skulle flyttas ut i kyrkan på nytt. Det tillhörande dopfatet av silver, skänktes 1953 av Kyrkliga syföreningen och SLKF

Kyrkanaltarskåp.jpg

Altarskåpet är ett typiskt Lubeck-skåp med mittparti och och flyglar indelade i två fält. Mittpartiets övre fält föreställer nedtagandet från korset. Nedre fältet liksom flyglarna upptas av apostla- och helgonbilder. I övre registret omges mittfältet t.v av S. Andreas och S. Anna och t.h av S.Erasmus och S. Gertrud. Helgonen i nedre raden är från vänster räknat: S. Laurentius, S. Agnes, Johannes Döparen, S. Clara, S. Botvid, S. Catharina av Alexandria, S.Henrik och S.birgitta.

Ägarna till Ekolsunds slott har betytt  mycket för kyrkans prydnader, bl.a har Sten Bielke och hans hustru skänkt den magnifika mässingsljuskronan som hänger mitt i kyrkan ” en av de största och vackraste ljuskronorna i hela stiftet med Sparres, Oxenstiernas, Totts och Bielkes vapen” skänkt till Kyrkan 1678 av Sten Bielke och hans hustru.

Kyrkanljuskrona.jpg

Troligen har predikstolen skänkts till kyrkan av friherre Åke Tott. Predikstolen är ett vackert 1600-talsarbete utfört i päronträ. Den prydes av figurskulpturer och på baldakinen återfinns det tottska vapnet. Det är troligt, att predikstolen skänkts till kyrkan av friherre Åke Tott, som 1630 fick Ekolsund som gåva av Gustav II Adolf .

På korgen återfinns skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna, på trappan apostlarna Petrus, Paulus och Jakob.Predikstolen är ett vackert 1600-talsarbete utfört i päronträ. Den prydes av figurskulpturer och på bladakinen återfinns det tottska vapnet. Det är troligt, att predikstolen skänkts till kyrkan av friherre Åke Tott, som 1630 fick Ekolsund som gåva av Gustav II Adolf . På korgen återfinns skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna, på trappan apostlarna Petrus, Paulus och Jakob.

Till kyrkans textiler hör en mycket gammal och värdefull mässhake i blågrön sammet från 1400-talet. På ryggsidan finns ett broderat krucifix utfört i guldtråd och silke.

Det finns även runstensfragment som förvaras i vapenhuset till kyrkan.