Hjälstaviken

HJÄLSTAVIKEN – Naturreservat och fågelskyddsområde

Hjälstavikenkarta

Hjälstaviken är internationellt känd för sitt rika fågelliv och är ett eldorado, både för fågelskådare och vanliga naturdyrkare. Den är omgiven av sankängar, backar och partier av ädel lövskog. Det är svanarna som gjort Hjälstaviken känd även utanför ornitologiska kretsar. Svanarna i Hjälstviken omtalas redan av Linné och troligen var de bofasta redan 1621 då Gustav II Adolf stadgade om dödsstraff för dem som bemäktigade sig de konungsliga svanarna inom en radie av sex mil från huvudstaden. Talrikast var knölsvanen under slutet av 1800-talet. Då häckade enligt uppgift ett 30-tal par varje år. Idag finns tyvärr bara enstaka par kvar. Andra fåglar som gjort viken berömd är den bruna kärrhöken av vilka tre-fyra par årligen häckar i de vidsträckta vassarna. Andra arter är snatterand och rördrommen. Här hörs och ses även näktergal, skrattmås och grågås

Sedan 1948 är Hjälstviken ett naturreservat.
Det innebär att besökare under tiden 1 april till 15 augusti endast får röra sig utmed den vandringsled som markerats med gul -röd färg på stolpar. Man kan ta sig runt hela viken utmed vandringsleden:  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3db3ed8a171ac1fbfcb993a/1588858681820/tilltradesforbud-och-taltning-tillaten.pdf

Kvarnberget i öster är ett naturens fågeltorn med magnifik utsikt över hela viken. En annan självklar utsiktspunktär Stora backen i norra delen. Parnassen i södra delen är känt tillhåll för lövskogsfåglar. Här har en besökare mycket intressant att studera.

En vandring runt Hjälstaviken kan bli mycket variationsrik på grund av de olika naturtyper man stöter på. Här finner man allt från slättsjöfåglar till barrskogsfåglar under samma promenad. Fiskgjusen använder Hjälstaviken som fiskeområde för sin försörjning. Andra arter som rastar är sädgäss och tranor.

Lämpliga tider för exkursioner är april efter islossning och maj/juni när naturen står i sitt flor och alla flyttfåglar kommer. Totalt har 230 arter observerats vid viken. Ungefär 100 arter häckar årligen inom reservatet. Många flyttfåglar drar förbi eller rastar. Raden av tillfälliga fågelfynd kan göras lång. Parkeringsplatser och vandringsleder framgår av kartor på olika ställen runt viken. Här finns även reservatbestämmelser och beskrivningar av området och sevärdheterna.
Reservatet är beläget strax norr om Ekolsunds slott, cirka 17 km öster om Enköping. Den totala arealen är 821 ha. Av detta utgörs 676 ha av landområden.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/naturreservat/hjalstaviken.html

Det finns också en Facebookgrupp som heter Hjälstaviken