Styrelsen

Föreningen Ekolsunds Byalags styrelse 2019/2020

Ordförande, Clas Hådell, 070-4654127, clas.hadell@gmail.com

Sekreterare, Web, Åsa Stenberg, 070-5754151, stenberg@ekolsund.se

Kassör, Ulf Åsing, 073-5393882, ulfasi@live.se

Ledamot/Hamnkapten, Dennis Jansén, 076-5176200, dennis.jansen@onoff.ee

Suppleant, Helén Sjögren, helsjog@gmail.com

Suppleant, Lena Östeman, 070-2922740, lena.osteman@sll.se

 Valberedning inför 2019/2020

Mia Lindbäck, mia@ekolsund.se, ordf/sammankallande
Elisabeth Ingelson, Wendelin Müller-Wille