Styrelsen

Föreningen Ekolsunds Byalags styrelse 2020/2021

Ordförande, Clas Hådell, 070-4654127, clas.hadell@gmail.com

Sekreterare, Web, Åsa Stenberg, 070-5754151, stenberg@ekolsund.se

Kassör, Ulf Åsing, 073-5393882, ulfasi@live.se

Ledamot, Elizabeth Holmdal, 073-1435873, alvch1@hotmail.com

Ledamot/Hamnkapten, Dennis Jansén, 076-5176200, hamnkapten@ekolsund.se

Suppleant, Helén Sjögren, helsjog@gmail.com

Suppleant, Lena Östeman, 070-2922740, rutekolsund@gmail.com

 Valberedning inför 2020/2021

ordf/sammankallande, Elisabeth Ingelson, elisabeth.ingelson@telia.com
Björn Müller-Wille, Annika Fuhr