Styrelsen

Föreningen Ekolsunds Byalags styrelse 2022/2023

Ordförande, Patrik Eklund, 070-3483839, patrik.eklund@ekolsund.se

Kassör: vakant

Sekreterare,  Åsa Stenberg, 070-5754151, stenberg@ekolsund.se

Ledamot, Frank Somers, franciscus.somers@gmail.com

Ledamot/Hamnkapten, Ute Omnell, 073-0252418, hamnkapten@ekolsund.se

Suppleant, Helén Sjögren, helsjog@gmail.com

Suppleant, Lena Östeman, 070-2922740, rutekolsund@gmail.com

 Valberedning inför 2022/2023

ordf/sammankallande, Elisabeth Ingelson, elisabeth.ingelson@hotmail.com samt Björn Müller-Wille