Leaderprojekt Järnvägsbanken

Gamla järnvägsbron
Järnvägsbanken Ekolsundsviken (bild från 1919)

 

Leader

Leader Projekt ”Järnvägsbanken”

Efter många års önskemål om att förverkliga en Gång- och Cykelväg över
nedlagda järnvägsbanken mellan Ekolsund/Hammarsudd (Enköpings Kommun)
och Stämsvik/Krägga (Håbo Kommun) så har ett projekt startats upp av
angränsande föreningar, tillsammans med Leader Mälardalen.

Hammarsudds Tomtägarförening (HTF)
Ekolsunds Byalag
Stämsviks Tomtförening
Krägga Tomtägares Ekonomiska Förening  (KTEF)
Segerstavägens Samfällighetsförening
Krägga Samfälllighetsförening
Hammarsgårds-Ekolsunds vägsamfällighet (HEV)
Hammarsudds Vägsamfällighet (HSF)

Inslag om vårt arbete på gamla järnvägsbanken i ToreTV, inslaget börja ca 2:20 in i programmet. Tore TV inslag om projektet

Vi får på så sätt möjlighet till en säker gång- och cykelöverfart mellan samhällena.

Första steget var att röja träd och buskar, belägga Järnvägsbanken med grus
och höja säkerheten på Järnvägsbron, vilket genomfördes under 2017.

Bilder, järnvägsbron före Leader-projektets start:

 

Föreningarna har deltagit med  ”eget arbete” och ett stort antal personer från både Krägga/Stämsvik, Ekolsund/Hammarsudd har deltagit.

Ytterligare arbetsdagar är planerade till 2018, inom projektet.

Vid frågor kontakta:
Övergripande projektledare: Karl-Erik Thulin (HTF), 0705-239686
Ekolsunds Byalag: Åsa Stenberg, stenberg@ekolsund.se

Gamla järnvägsbron12
Järnvägsbron Ekolsundsviken (bild från 2018)