Lillstranden

Ekolsunds Byalag har skötselavtal med Enköpings kommun gällande Lillstranden, där medlemmarna kan nyttja ytan för lek, bad, rekreation, skridskoåkning mm.