Bullergruppen

Buller Aurora

En arbetsgrupp inom Byalaget arbetar för förbättrat skydd mot buller från E18.

Kontaktpersoner: Helen Hådell, Nikolaj Kascelan, Patrik Eklund