Hammarsudds Tomtägareförening (HTF)

Hammarsudds Tomtägareförening 

Hammarsudds Tomtägareförening (HTF) är en sammanslutning av ägare till tomter inom Hammarsudds fritidsområde inom Enköpings kommun och har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av tomtägare.

Styrelse för 2023-2024 i Hammarsudds Tomtägareförening

Namn Telefon E-post: 
Inger Gran Ordförande: 0707-822200 ordforande.htfhsf@outlook.com
Lars Eriksson Vice ordförande 0702-383534 l.b.eriksson@hotmail.com
Malin Windahl Kassör 0739-460446 kassor.htfhsf@outlook.com
Är du intresserad av att Hyra Ladan på Hammarsudd av HTF?
Kontakta Lena Östeman, 070-2922740, rutekolsund@gmail.com

Stadgar HTF

Facebook @HammarsuddHTF
där planerade aktiviteter publiceras

Hammarsudds Samfällighetsförening, HSF