Hammarsudds Tomtägareförening (HTF)

Hammarsudds Tomtägareförening 

Hammarsudds Tomtägareförening (HTF) är en sammanslutning av ägare till tomter inom Hammarsudds fritidsområde inom Enköpings kommun och har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av tomtägare.

Styrelse för 2020-2021 i Hammarsudd tomtägareförening

Namn Telefon E-post: 
Mats Hellberg Ordförande: 072-215 83 53 matsh18@gmail.com
Peter Nylén Vice ordförande 079-0690018 peter.nylen2@gmail.com
Margareta Östergren Kassör 076-2294959 margareta.frank.ostergren@gmail.com
Är du intresserad av att Hyra Ladan på Hammarsudd av HTF?
Kontakta Kassören Margareta Östergren  

Stadgar HTF

Facebook @HammarsuddHTF
där planerade aktiviteter publiceras

Hammarsudds Samfällighetsförening, HSF