Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänt
Den personliga integriteten är viktig för oss i Ekolsunds Byalag och vi ansvarar för den personliga informationen som våra medlemmar och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Ekolsunds Byalag behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter.

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Föreningen Ekolsunds Byalag, www.ekolsund.se, Epostadress för allmänna frågor info@ekolsund.se , Epostadress för dataskyddsfrågor  dataskydd@ekolsund.se

Så samlar vi in och använder dina personuppgifter

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter) i GDPR. Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Medlemsregister

Genom att du själv kontaktar Ekolsunds Byalag, ansöker om medlemskap i någon av våra verksamhetsgrenar, ansöker om prenumeration på Ekolsundsbladet, besöker vår hemsida och i samband med detta lämnar personuppgifter samtycker du till att dessa sparas för vidare kontakt och behandlas i respektive verksamhetsgrens register.

När du betalar in ditt medlemskap för året ger du ditt samtycke för vår hantering av dina personuppgifter.

Uppgifter som föreningen behöver är t ex. namn, adress, epostadress, telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra ändamål för Föreningen Ekolsunds Byalag.

Vid Ekolsunds Byalags aktiviteter tas bilder av miljöer, personer och situationer. Detta görs för att visa upp föreningens verksamhet. Dessa bilder publiceras på hemsida och facebooksida. Det innebär också att du som medlem måste godkänna om vi ska publicera något foto där det är tydligt vem som är med på fotot, eller namnge dig i Ekolsundsbladet. Detta gäller även publicering av barns personuppgifter på hemsida eller sociala medier, då samtycke från vårdnadshavare kan bli aktuellt.

Föreningen Ekolsunds Byalag har följande identifierade behov av att samla in och/eller behandla personuppgifter:

  • vid ansökan om medlemskap i Ekolsunds Byalags alla verksamhetsgrenar
  • vid hantering av din prenumeration av Ekolsundsbladet
  • vid ditt deltagande i enskilda aktiviteter och evenemang
  • vid publicering av material på hemsida och sociala medier

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse. Uppgifterna är även tillgängliga för föreningens revisorer. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till någon utanför föreningen. Föreningen är inte skyldig att utse ett dataskyddsombud.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Lagringsperioden

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem och två år efter att ditt medlemskap upphört eller i enlighet med andra tillämpliga lagar.

Cookies

Ekolsunds Byalags webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistren har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

Klagomål

Om du som medlem inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter så är du välkommen att kontakta oss. Det finns också möjligheter att anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.