Postort Ekolsund

Ekolsund är inte Grillby   
2003 engagerade sig Byalaget och alla boende i närområdet i frågan kring postadressen, som vid den tiden var Grillby, för hushållen från Ekolsund, Husby-Sjutolft, Sävsta, Litslena.

2006-06-01 blev så äntligen EKOLSUND Postort igen, med postnumret 74950!

Postort1Minnespoststampel

 

 

 

 

 

Postort4artikelEP

Ur en del av skriftväxlingen från Byalaget till olika instanser som Posten, Kommunen, Språk- och Folkminnesinstitutet mfl:

”Utsocknes besökare letar förgäves efter Svanvägen, Måsvägen och Grågåsvägen mm på Grillbys gator.  De vet inte att gatorna de söker ligger i Ekolsund. Det är postadressen Grillby som förvirrar. Det är ett irritationsmoment att leveranser och besökare åker fel på grund av postadressen Grillby. Vi vill ha Ekolsund tillbaka som Postadress.”

Postort3stämpel
Skylt från Ekolsund, senare delen av 1700-talet, utförd 1933 efter detaljerad beskrivning från 1835. Foto 1930-talet Postmuseum

”Ekolsund som postadress har funnits sen 1600- talet. Eftersom det är Posten som efter samråd med kommunen har bestämt postadressen så vill vi att Enköpings kommun hjälper till att ställa allt till rätta igen. Tittar vi historiskt på Ekolsund som postadress har den funnits sen 1600-talet om inte längre. 1668-1692 inrättades på orten ett ostkontor vid Ekolsunds Kungsgård. Det finns inte medtaget i Stockholms posttaxa för 1692 men i en av dåvarande överpostdirektörens Johan Schmedeman återgiven taxa från 1702 finns postkontoret med. Frimärket infördes i Sverige 1855 men innan dess kunde brevsändare lämna in sin post på ett fast kontor eller till postförare mot kontant betalning. Det finns brev utan frimärke stämplade i Ekolsund från 1 mars 1834.”
Omkring 1850-1878 låg posten i det vita huset vid gamla E18, Ekolsunds värdshus, som av äldre Ekolsundsbor kallas för Posthuset. Fler av husen i Ekolsunds by och järnvägsstationen har varit postkontor. Vi tror att det med lite politisk vilja i Enköping kommun går att få till stånd en förändring så att vi får tillbaka vår gamla historiska och fina postort igen. Vi vill ha era synpunkter på detta ärende och skulle uppskatta förslag på hur vi kan gå vidare.”

Posthuset4

Sigill, runt med träskaft. Krönt posthorn och därunder ”Ekolsunds”  
Runt kanterna ”postcontoris sigill”.  Kom till Postmuseum 1916. Material järn och trä. Färg brun. Ingen datering angiven på registerkort. Bild från Postmuseum.

”Postens krav.
Enligt bestämmelserna i Postens postortnamnspolicy ska området ”utgöra ett sammanhållet utdelningsområde” som ska ligga inom en och samma kommun samt ha minst 150 utdelningsställen. Vår uppfattning är att utdelningsområdet för Husby Sjutolft socken uppfyller Postens krav och också bildar ett naturligt område för Ekolsund som postort som det tidigare har gjort under århundraden. Vi har nu samlat in över 200 st namn/huspåskrifter och vi får in flera för varje dag. Detta tillsammans med satsningen och utvecklingen av Ekolsunds slott med bl.a. förslag till 52 st nya fastigheter och
Ekolsunds by med 19 st nya fastigheter kommer behovet av en ”korrekt” postort bli ännu större. Posten kräver att ansökan om postortsbyte görs av en kommun och därför behöver vi i Ekolsund er hjälp i detta arbete.”

”Vi har förhoppningar om ert stöd och ett snabbt och kraftfullt agerande från er sida i detta ärende. Vi skulle även uppskatta besked i frågan så fort som möjligt då vi förväntas lämna information till  förväntansfulla Ekolsundsbor.”