Fornborgen Joar Blå

Fornborgen ”Joar Blå”

Fornborgen ”Joar Blå” (RAÄ 124) är den mest påfallande fornlämningen (220 x 170 m) i Ekolsunds området.
Den har flera murverk på en hög bergklack intill Ekolsundsviken.
Det enda som finns kvar idag är rester av muren i fornborgen.