Leaderprojekt

JÄRNVÄGSBANKEN

8 föreningar kring Ekolsundsviken har gått samman för att förverkliga en gång- och cykelväg över den nedlagda  järnvägsbanken över Ekolsundviken. Projektet startades 2017.

Se Leaderprojekt Järnvägsbanken

 

CYKELKARTA

Enköpings kommun sökte bidrag för ett naturvårdsprojekt.  Hembygdsföreningen och andra föreningar deltog i olika delar av projektet. Ansökan gjordes därefter om pengar för att ta fram cykelkartor med anvisningar om intressanta natur- och kulturella värden i vår bygd, Projektet var klart den 31 augusti 2007.

Se Leaderprojekt Cykelkarta