Grannsamverkan

En arbetsgrupp inom Byalaget arbetar kontinuerligt med frågor kring Grannsamverkan.

Senaste nytt från Polisen i Enköping:

Kontakt:
Du når Grannsamverkansgruppen på epost: grannsamverkan@ekolsund.se
Är du intresserad ? Varmt välkommen att engagera dig i gruppen!

Gruppen arbetar för ökad säkerhet i Ekolsund

~ Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden ~

Bakom Grannsamverkan konceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende

www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se
www.brandskyddsforeningen.se
www.bra.se
www.polisen.se