Ekolsdal

EKOLSDAL 

 ekolsdal

Dessa hus finns inte i dag beroende på framdragningen av nya E18 över Ekolsundsviken 1992. 1915 byggde häradshövding Eksand villa Ekolsdal. Efter hans död såldes den till grosshandlare Collijn (här emellan finns uppgifter att en fru Emy Ström också skulle ha varit ägare) Nästa ägare blev fru Mary Tamm, som 1940 sålde villan till trävaruhandlare och VD för Graningeverken, Gerhard Versteegh. 1961 såldes huset till läkaren Folke Bernadotte af Wisborg med hustru, sjuksköterskan Christine. Dr Folke Bernadotte är för övrigt son till Greve Folke Bernadotte med hustru Estelle. Kan nämna att Greve F Bernadotte var med och ledde befriandet av 30 000 koncentrationslägerfångar under slutet av andra världskriget.

Familjen Bernadotte ägde fastigheten till dess Vägverket inlöste den 1988. Familjen flyttade då till Bålsta i Håbo kommun och de vackra husen revs till grunden.