Hammarsudds Samfällighetsförening (HSF)

Hammarsudds samfällighetsförening (HSF)

Hammarsudds samfällighetsförening (HSF) uppgift är att förvalta en anläggningsfastighet bestående av de enskilda vägarna inom Hammarsuddsområdet. Fastighetsägare inom Hammarsuddsområdet är medlemmar i föreningen.

Styrelse för 2023-2024 i Hammarsudds Samfällighetsförening

Namn Telefon E-post: 
Inger Gran Ordförande 070-7822200 ordforande.htfhsf@outlook.com
Malin Windahl Kassör 073-9460446 kassor.htfhsf@outlook.com
Lars Lundin Ledamot 070-7753572 lasse@familjenlundin.se