Hammarsudds Samfällighetsförening (HSF)

Hammarsudds samfällighetsförening (HSF)

Hammarsudds samfällighetsförening (HSF) uppgift är att förvalta en anläggningsfastighet bestående av de enskilda vägarna inom Hammarsuddsområdet. Fastighetsägare inom Hammarsuddsområdet är medlemmar i föreningen.

Styrelse för 2022-2023 i Hammarsudds Samfällighetsförening

Namn Telefon E-post: 
Peter Nylén Ordförande 079-0690018 htfhsf@gmail.com
Emilie Ionescu Kassör 070-520 46 73 emilieionescu@gmail.com
Lars Lundin Ledamot 070-7753572 lasse@familjenlundin.se