Leaderprojekt Cykelkarta

Husby-Sjutolfts Hembygdsförening ansökte om bidrag för att ta fram en cykelkarta över Husby-Sjutofts Socken med Ekolsund med anvisningar om intressanta natur- och kulturella värden i vår bygd. Projektet pågick under ett år och var klart i augusti 2007. I kartan finns socknens runstenar och andra sevärdheter utmärkta.

Cykelkartan är gratis och finns på Husby-Sjutolftsgården, Enköpings Turistinformation eller hos någon i hembydsföreningens styrelse.

Cykelkarta

Cykelkartan i pdf